Linh vật phong thủy đá quý Non Nước cung cấp các loại linh vật như cóc thiềm thừ, kỳ lân, tỳ hưu, và các linh vật liên quan khác.

-12%
1.300.000 đ 1.150.000 đ
280.000 đ450.000 đ

Linh vật

Lân đá ngọc

1.600.000 đ4.500.000 đ

Linh vật

Lân đá đen

590.000 đ
590.000 đ
-12%

Linh vật

Cọp đá trắng

1.300.000 đ 1.150.000 đ
1.600.000 đ4.500.000 đ

Linh vật

Dê đá ngọc

950.000 đ
-12%

Linh vật

Dê đá trắng

1.300.000 đ 1.150.000 đ
350.000 đ

Linh vật phong thủy

Lợn thủy tinh phong thủy

190.000 đ
-14%
2.900.000 đ 2.500.000 đ

Linh vật phong thủy

Móc khóa tỳ hưu

190.000 đ
390.000 đ