Tượng phật đá Non Nước chuyên cung cấp các loại tượng phật quan âm bồ tát, tượng phật tổ, tượng adida, tượng di lặc,… và các loại tượng đá khác

-25%
4.000.000 đ 3.000.000 đ
480.000 đ650.000 đ
650.000 đ5.500.000 đ