Tượng phật đá Non Nước chuyên cung cấp các loại tượng phật quan âm bồ tát, tượng phật tổ, tượng adida, tượng di lặc,… và các loại tượng đá khác

480.000 đ950.000 đ