Đèn đá xoay

Bộ trụ đèn xoay

8.000.000 đ

Trang trí - Nghệ thuật

Chum ngọc Hoàng Long

3.000.000 đ

Trang trí - Nghệ thuật

Tượng quan công đá trắng

1.900.000 đ
480.000 đ950.000 đ
650.000 đ950.000 đ
650.000 đ950.000 đ

Đài phun nước

Tháp bi nước mini

4.500.000 đ
650.000 đ820.000 đ

Trang trí - Nghệ thuật

Tượng chân dung Bác Hồ

900.000 đ