Vòng tay đá thạch anh tóc xanh giúp bạn tiếp nhận vượng khí, xóa tan lo âu sợ hãi, suy nghĩ tích cực không muộn phiền cô đơn.

Vòng tay đá thạch anh tóc xanh giúp bạn tiếp nhận vượng khí, xóa tan lo âu sợ hãi, suy nghĩ tích cực không muộn phiền cô đơn.

290.000 đ350.000 đ
270.000 đ990.000 đ
220.000 đ750.000 đ
290.000 đ490.000 đ
450.000 đ830.000 đ
190.000 đ1.300.000 đ
290.000 đ600.000 đ

Vòng tay đá thạch anh tóc xanh giúp bạn tiếp nhận vượng khí, xóa tan lo âu sợ hãi, suy nghĩ tích cực không muộn phiền cô đơn.