Các vòng tay được mix theo yêu cầu của khách hàng

1.350.000 đ1.500.000 đ

Trang sức đá

Vòng tay chim ưng vàng

350.000 đ890.000 đ
950.000 đ1.150.000 đ
350.000 đ850.000 đ

Trang sức đá

Vòng tay Garnet

190.000 đ
1.400.000 đ3.500.000 đ

Trang sức đá

Vòng tay heo vàng 24k

1.890.000 đ

Đá Ngọc bích

Vòng tay ngọc bích 10 ly

1.750.000 đ
1.600.000 đ

Trang sức đá

Vòng dâu tây mix bạc

690.000 đ
750.000 đ2.400.000 đ

Trang sức đá

Vòng tay cho nam giới

790.000 đ
290.000 đ