Các vòng tay được mix theo yêu cầu của khách hàng

90.000 đ220.000 đ
3.800.000 đ4.000.000 đ
350.000 đ950.000 đ
190.000 đ450.000 đ
750.000 đ820.000 đ
260.000 đ720.000 đ