Các vòng tay được mix theo yêu cầu của khách hàng

290.000 đ
450.000 đ
790.000 đ
250.000 đ690.000 đ
290.000 đ
350.000 đ890.000 đ
950.000 đ1.150.000 đ
350.000 đ850.000 đ

Mệnh Hỏa

Vòng tay Garnet

190.000 đ
1.400.000 đ3.500.000 đ