450.000 đ650.000 đ

Mặt dây chuyền đá

Dây đeo trụ thạch anh Aqumarine

390.000 đ
490.000 đ
550.000 đ

Mặt dây chuyền đá

Phật bản mệnh bọc bạc

299.000 đ600.000 đ
250.000 đ690.000 đ
190.000 đ
490.000 đ

Mặt dây chuyền đá

Bồ tát đứng đá mã não

550.000 đ

Mặt dây chuyền đá

Cá chép đá đen

350.000 đ

Mặt dây chuyền đá

Dây đeo đầu phật tổ

190.000 đ

Mặt dây chuyền đá

Di lặc cẩm thạch đỏ

390.000 đ

Mặt dây chuyền đá

Phật di lặc đá xà cừ

550.000 đ

Mặt dây chuyền đá

Dây đeo di lặc thạch anh đen

490.000 đ

Mặt dây chuyền đá

Di lặc ngọc thủy tảo

390.000 đ

Mặt dây chuyền đá

Phật bà cẩm thạch

450.000 đ

Mặt dây chuyền đá

Quan công cẩm thạch đỏ

450.000 đ

Mặt dây chuyền đá

Dây đeo quan công thạch anh đen

550.000 đ

Mặt dây chuyền đá

Quan công ám khói

590.000 đ