790.000 đ

Mặt dây chuyền cho Nam

Phật bản mệnh bọc bạc

299.000 đ600.000 đ
350.000 đ850.000 đ
550.000 đ
690.000 đ
750.000 đ2.400.000 đ

Mặt dây chuyền cho Nam

Phật di lặc đá obsidian bọc bạc

950.000 đ
190.000 đ450.000 đ
790.000 đ1.500.000 đ