Đá quý Non Nước cung cấp loại mặt dây chuyền phật bản mệnh, phật quan âm, di lặc,.. đá quý có bọc vàng hoặc bạc theo yêu cầu

-15%
350.000 đ 299.000 đ