Các loại mặt dây chuyền long quy, nhện đá, hoa mẫu đơn,….

750.000 đ2.400.000 đ
690.000 đ1.400.000 đ
190.000 đ450.000 đ
790.000 đ1.500.000 đ
650.000 đ5.200.000 đ
250.000 đ950.000 đ