Các loại mặt dây chuyền long quy, nhện đá, hoa mẫu đơn,….

650.000 đ1.300.000 đ
650.000 đ5.200.000 đ