Đá quý Non Nước cung cấp các loại mặt dây chuyền và dây chuyền đá quý như hồ ly, hoa mẫu đơn, ….theo yêu cầu.

750.000 đ2.400.000 đ
1.200.000 đ3.500.000 đ