Mệnh mộc hợp màu đen, xanh lam, xanh dương, xanh lục