950.000 đ1.150.000 đ
350.000 đ850.000 đ
1.350.000 đ

Mệnh Hỏa

Vòng tay Garnet

190.000 đ

Mặt dây chuyền cho Nam

Phật bản mệnh thạch anh trắng

1.100.000 đ

Mặt dây chuyền cho Nam

Đại thế chí bồ tát bọc vàng

2.100.000 đ

Mặt dây chuyền đá

Dây chuyền bạc 925 đá tourmaline

550.000 đ
1.400.000 đ3.500.000 đ
2.000.000 đ4.450.000 đ
2.250.000 đ4.850.000 đ
3.500.000 đ

Mặt dây chuyền cho Nam

Phật bản mệnh mã não trắng

490.000 đ