Mặt dây chuyền đá

Cữu vỹ hồ ly đá lưu ly

120.000 đ

Mặt dây chuyền cho Nam

Phật bà cẩm thạch

450.000 đ

Mặt dây chuyền cho Nam

Quan công cẩm thạch đỏ

450.000 đ

Mặt dây chuyền cho Nam

Quan vân trường ngọc thủy tảo

490.000 đ
270.000 đ390.000 đ

Mệnh Hỏa

Vòng tay đá Jadet

290.000 đ

Mệnh Hỏa

Vòng tay tourmaline

650.000 đ750.000 đ
1.200.000 đ
1.200.000 đ
190.000 đ
390.000 đ650.000 đ
2.700.000 đ