650.000 đ
750.000 đ1.550.000 đ
4.600.000 đ

Mặt dây chuyền đá

Hồ ly thạch anh tím

650.000 đ4.100.000 đ

Mặt dây chuyền cho Nam

Phật bản mệnh bọc bạc

299.000 đ600.000 đ
850.000 đ
250.000 đ690.000 đ
190.000 đ
2.300.000 đ4.800.000 đ

Mặt dây chuyền đá

Cữu vỹ hồ ly thạch anh ưu linh

550.000 đ
2.500.000 đ2.700.000 đ
450.000 đ650.000 đ
550.000 đ

Mặt dây chuyền cho Nam

Bồ tát đứng đá mã não

550.000 đ

Mặt dây chuyền cho Nam

Dây đeo đầu phật tổ

190.000 đ

Mặt dây chuyền cho Nam

Di lặc cẩm thạch đỏ

390.000 đ

Mặt dây chuyền cho Nam

Di lặc ngọc thủy tảo

390.000 đ

Mặt dây chuyền đá

Hồ ly tình yêu mã não

350.000 đ