Trang sức Vàng phong thủy

-28%
 Nhẫn hồ ly chúa đá Ruby bọc vàng Nhẫn hồ ly chúa đá Ruby bọc vàng
3,750,000₫ 5,200,000₫
-16%
 Lắc vàng đá Ruby Lắc vàng đá Ruby
3,950,000₫ 4,700,000₫

Lắc vàng đá Ruby

3,950,000₫ 4,700,000₫

-24%
 Nhẫn vàng túi tiền tài lộc đá Ruby Nhẫn vàng túi tiền tài lộc đá Ruby
4,750,000₫ 6,240,000₫
-23%
 Chuỗi vòng tay ngọc bích Hòa điền mix heo vàng 24k Chuỗi vòng tay ngọc bích Hòa điền mix heo vàng 24k
3,490,000₫ 4,560,000₫
-20%
 Cữu vỹ hồ ly đá ngọc huyết vàng 18K Cữu vỹ hồ ly đá ngọc huyết vàng 18K
5,600,000₫ 7,000,000₫
-34%
 Vòng tay bạc cữu vỹ hồ ly thạch anh hồng Vòng tay bạc cữu vỹ hồ ly thạch anh hồng
890,000₫ 1,350,000₫
-16%
 Vòng và mặt dây hồ ly thạch anh tóc đỏ Vòng và mặt dây hồ ly thạch anh tóc đỏ
2,700,000₫ 3,200,000₫
-14%
 Vòng tay vàng cữu vỹ hồ ly thạch anh trắng Vòng tay vàng cữu vỹ hồ ly thạch anh trắng
3,800,000₫ 4,400,000₫
-24%
 Vòng kiềng vàng hoa mẫu đơn đá ngọc huyết Vòng kiềng vàng hoa mẫu đơn đá ngọc huyết
9,500,000₫ 12,500,000₫
-15%
 Mặt dây chuyền Cữu vỹ hồ ly thạch anh tóc đen Mặt dây chuyền Cữu vỹ hồ ly thạch anh tóc đen
2,650,000₫ 3,100,000₫
-14%
 Mặt dây chuyền hoa mẫu đơn đá ngọc sơn thủy bọc vàng 18k Mặt dây chuyền hoa mẫu đơn đá ngọc sơn thủy bọc vàng 18k
3,890,000₫ 4,500,000₫
-25%
 Vòng tay lu thống ngọc bích Nephrite Jade Vòng tay lu thống ngọc bích Nephrite Jade
790,000₫ 1,050,000₫
-27%
 Vòng tay ngọc bích mix tỳ hưu vàng hạt châu Vòng tay ngọc bích mix tỳ hưu vàng hạt châu
3,084,000₫ 4,200,000₫
-17%
 Nhẫn vàng Cữu vỹ hồ ly đá ngọc bích Nhẫn vàng Cữu vỹ hồ ly đá ngọc bích
2,900,000₫ 3,500,000₫
-21%
 Mặt dây chuyền Phật bản mệnh thạch anh trắng bọc vàng Mặt dây chuyền Phật bản mệnh thạch anh trắng bọc vàng
7,100,000₫ 9,000,000₫
-27%
 Mặt dây chuyền hoa sen đá Ruby Mặt dây chuyền hoa sen đá Ruby
950,000₫ 1,300,000₫
-25%
 Nhẫn tỳ hưu đá mắt chim ưng Nhẫn tỳ hưu đá mắt chim ưng
6,600,000₫ 8,800,000₫

Nhẫn tỳ hưu đá mắt chim ưng

6,600,000₫ 8,800,000₫

-12%
 Vòng thạch anh tóc bạch kim mix vàng Vòng thạch anh tóc bạch kim mix vàng
2,650,000₫ 3,000,000₫
-20%
 Mặt dây chuyền phật di lặc bọc vàng Mặt dây chuyền phật di lặc bọc vàng
4,400,000₫ 5,500,000₫
-5%
 Mặt dây chuyền hồ ly thạch anh Mặt dây chuyền hồ ly thạch anh
1,750,000₫ 1,850,000₫
-8%
 Nhẫn hồ ly đá thạch anh tóc vàng Nhẫn hồ ly đá thạch anh tóc vàng
2,350,000₫ 2,550,000₫
-21%
 Vòng thạch anh tóc đen mix tỳ hưu vàng Vòng thạch anh tóc đen mix tỳ hưu vàng
5,500,000₫ 7,000,000₫
-19%
 Nhẫn ngọc bích yên ngựa Nhẫn ngọc bích yên ngựa
2,890,000₫ 3,550,000₫

Nhẫn ngọc bích yên ngựa

2,890,000₫ 3,550,000₫

-10%
 Nhẫn thạch anh tóc vàng Nhẫn thạch anh tóc vàng
4,500,000₫ 5,000,000₫

Nhẫn thạch anh tóc vàng

4,500,000₫ 5,000,000₫

-25%
 Nhẫn tỳ hưu Ngọc Bích Nhẫn tỳ hưu Ngọc Bích
4,450,000₫ 5,950,000₫

Nhẫn tỳ hưu Ngọc Bích

4,450,000₫ 5,950,000₫

-8%
 Nhẫn nam đá Aquamarine Nhẫn nam đá Aquamarine
5,590,000₫ 6,100,000₫

Nhẫn nam đá Aquamarine

5,590,000₫ 6,100,000₫

-11%
 Nhẫn vàng thạch anh tóc đỏ Nhẫn vàng thạch anh tóc đỏ
2,350,000₫ 2,650,000₫

Nhẫn vàng thạch anh tóc đỏ

2,350,000₫ 2,650,000₫

-13%
 Nhẫn vàng đá ngọc bích Nhẫn vàng đá ngọc bích
2,950,000₫ 3,400,000₫

Nhẫn vàng đá ngọc bích

2,950,000₫ 3,400,000₫

-11%
 Nhẫn Ruby yên ngựa Nhẫn Ruby yên ngựa
3,150,000₫ 3,550,000₫

Nhẫn Ruby yên ngựa

3,150,000₫ 3,550,000₫

-14%
 Nhẫn vàng đá Obsidian Nhẫn vàng đá Obsidian
2,150,000₫ 2,500,000₫

Nhẫn vàng đá Obsidian

2,150,000₫ 2,500,000₫

-15%
 Nhẫn vàng đá Ruby Nhẫn vàng đá Ruby
1,750,000₫ 2,050,000₫

Nhẫn vàng đá Ruby

1,750,000₫ 2,050,000₫

-9%
 Nhẫn vàng đá Moonstone Nhẫn vàng đá Moonstone
3,900,000₫ 4,300,000₫

Nhẫn vàng đá Moonstone

3,900,000₫ 4,300,000₫

-11%
 Nhẫn thạch anh đá moonstone Nhẫn thạch anh đá moonstone
3,550,000₫ 4,000,000₫

Nhẫn thạch anh đá moonstone

3,550,000₫ 4,000,000₫

-14%
 Nhẫn tỳ hưu đá Topaz Nhẫn tỳ hưu đá Topaz
3,050,000₫ 3,550,000₫

Nhẫn tỳ hưu đá Topaz

3,050,000₫ 3,550,000₫

-10%
 Nhẫn tỳ hưu vàng đá ngọc bích Nhẫn tỳ hưu vàng đá ngọc bích
3,600,000₫ 4,000,000₫
-23%
 Phật bản mệnh đá Obsidian bọc vàng Phật bản mệnh đá Obsidian bọc vàng
4,650,000₫ 6,000,000₫
-20%
 Mặt dây chuyền phật bản mệnh đá Ngọc bích bọc vàng Mặt dây chuyền phật bản mệnh đá Ngọc bích bọc vàng
2,050,000₫ 2,550,000₫
-5%
 Mặt dây chuyền phật bản mệnh bọc vàng Mặt dây chuyền phật bản mệnh bọc vàng
5,750,000₫ 6,050,000₫
-26%
 Mặt dây chuyền hồ ly Ruby Mặt dây chuyền hồ ly Ruby
3,100,000₫ 4,200,000₫

Mặt dây chuyền hồ ly Ruby

3,100,000₫ 4,200,000₫