Trang sức đá Ruby

-29%
 Chuỗi dây chuyền đá ruby mix lu thống Chuỗi dây chuyền đá ruby mix lu thống
8,500,000₫ 12,000,000₫
-43%
 Chuỗi vòng đá ruby hồng Chuỗi vòng đá ruby hồng
390,000₫ 690,000₫

Chuỗi vòng đá ruby hồng

390,000₫ 690,000₫

-24%
 Kiềng đá Ruby Nam Phi Kiềng đá Ruby Nam Phi
3,500,000₫ 4,600,000₫

Kiềng đá Ruby Nam Phi

3,500,000₫ 4,600,000₫

-16%
 Lắc vàng đá Ruby Lắc vàng đá Ruby
3,950,000₫ 4,700,000₫

Lắc vàng đá Ruby

3,950,000₫ 4,700,000₫

-20%
 Mặt dây chuyền chúa đá Ruby bọc bạc Mặt dây chuyền chúa đá Ruby bọc bạc
1,690,000₫ 2,100,000₫
-25%
 Mặt dây chuyền hồ ly đá Ruby bọc bạc Mặt dây chuyền hồ ly đá Ruby bọc bạc
1,350,000₫ 1,800,000₫
-26%
 Mặt dây chuyền hồ ly Ruby Mặt dây chuyền hồ ly Ruby
3,100,000₫ 4,200,000₫

Mặt dây chuyền hồ ly Ruby

3,100,000₫ 4,200,000₫

-27%
 Mặt dây chuyền hoa sen đá Ruby Mặt dây chuyền hoa sen đá Ruby
950,000₫ 1,300,000₫
-33%
 Mặt dây chuyền tỳ hưu đá Ruby Mặt dây chuyền tỳ hưu đá Ruby
1,450,000₫ 2,150,000₫
-42%
 Mặt hồ ly đá Ruby Mặt hồ ly đá Ruby
1,100,000₫ 1,900,000₫

Mặt hồ ly đá Ruby

1,100,000₫ 1,900,000₫

-32%
 Mặt hồ ly đá Ruby Nam Phi Mặt hồ ly đá Ruby Nam Phi
1,700,000₫ 2,500,000₫

Mặt hồ ly đá Ruby Nam Phi

1,700,000₫ 2,500,000₫

-33%
 Mặt tỳ hưu đá Ruby Mặt tỳ hưu đá Ruby
1,450,000₫ 2,150,000₫

Mặt tỳ hưu đá Ruby

1,450,000₫ 2,150,000₫

-32%
 Mặt tỳ hưu đá Ruby Nam Phi Mặt tỳ hưu đá Ruby Nam Phi
1,700,000₫ 2,500,000₫

Mặt tỳ hưu đá Ruby Nam Phi

1,700,000₫ 2,500,000₫

-26%
 Nhẫn bạc hồ ly đá Ruby Nhẫn bạc hồ ly đá Ruby
1,190,000₫ 1,600,000₫

Nhẫn bạc hồ ly đá Ruby

1,190,000₫ 1,600,000₫

-28%
 Nhẫn hồ ly chúa đá Ruby bọc vàng Nhẫn hồ ly chúa đá Ruby bọc vàng
3,750,000₫ 5,200,000₫
-11%
 Nhẫn Ruby yên ngựa Nhẫn Ruby yên ngựa
3,150,000₫ 3,550,000₫

Nhẫn Ruby yên ngựa

3,150,000₫ 3,550,000₫

-15%
 Nhẫn vàng đá Ruby Nhẫn vàng đá Ruby
1,750,000₫ 2,050,000₫

Nhẫn vàng đá Ruby

1,750,000₫ 2,050,000₫

-24%
 Nhẫn vàng túi tiền tài lộc đá Ruby Nhẫn vàng túi tiền tài lộc đá Ruby
4,750,000₫ 6,240,000₫
-35%
 Vòng tay đan lu thống đá Ruby Vòng tay đan lu thống đá Ruby
980,000₫ 1,500,000₫
-38%
 Vòng tay ruby hồng Vòng tay ruby hồng
490,000₫ 790,000₫

Vòng tay ruby hồng

490,000₫ 790,000₫