Trang sức đá ngọc bích

-21%
 Vòng tay ngọc bích mix hoa ngọc sơn thủy Vòng tay ngọc bích mix hoa ngọc sơn thủy
1,500,000₫ 1,900,000₫
-29%
 Vòng tay đá ngọc bích mix ngọc Jadet Vòng tay đá ngọc bích mix ngọc Jadet
1,100,000₫ 1,550,000₫
-25%
 Vòng tay đá ngọc bích mix ngọc lu thống Vòng tay đá ngọc bích mix ngọc lu thống
790,000₫ 1,050,000₫
-29%
 Vòng tay đá ngọc bích mix lu thống ngọc Jadet Vòng tay đá ngọc bích mix lu thống ngọc Jadet
1,100,000₫ 1,550,000₫
-19%
 Bộ trang sức đá ngọc bích Bộ trang sức đá ngọc bích
850,000₫ 1,050,000₫

Bộ trang sức đá ngọc bích

850,000₫ 1,050,000₫

-21%
 Mặt dây chuyền đồng điếu ngọc bích Mặt dây chuyền đồng điếu ngọc bích
950,000₫ 1,200,000₫
-19%
 Nhẫn ngọc bích yên ngựa Nhẫn ngọc bích yên ngựa
2,890,000₫ 3,550,000₫

Nhẫn ngọc bích yên ngựa

2,890,000₫ 3,550,000₫

-21%
 Nhẫn ngọc bích Nhẫn ngọc bích
550,000₫ 700,000₫

Nhẫn ngọc bích

550,000₫ 700,000₫

-25%
 Nhẫn tỳ hưu Ngọc Bích Nhẫn tỳ hưu Ngọc Bích
4,450,000₫ 5,950,000₫

Nhẫn tỳ hưu Ngọc Bích

4,450,000₫ 5,950,000₫

-13%
 Nhẫn vàng đá ngọc bích Nhẫn vàng đá ngọc bích
2,950,000₫ 3,400,000₫

Nhẫn vàng đá ngọc bích

2,950,000₫ 3,400,000₫

-10%
 Nhẫn tỳ hưu vàng đá ngọc bích Nhẫn tỳ hưu vàng đá ngọc bích
3,600,000₫ 4,000,000₫
-19%
 Phật bản mệnh ngọc bích bọc bạc Phật bản mệnh ngọc bích bọc bạc
1,250,000₫ 1,550,000₫
-5%
 Phật bản mệnh ngọc bích Phật bản mệnh ngọc bích
5,750,000₫ 6,050,000₫

Phật bản mệnh ngọc bích

5,750,000₫ 6,050,000₫

-20%
 Mặt dây chuyền phật bản mệnh đá Ngọc bích bọc vàng Mặt dây chuyền phật bản mệnh đá Ngọc bích bọc vàng
2,050,000₫ 2,550,000₫