Mặt dây chuyền Phật

-25%
 Phật bản mệnh Phổ hiền bồ tát đá mắt hổ Phật bản mệnh Phổ hiền bồ tát đá mắt hổ
1,200,000₫ 1,600,000₫
-38%
 Mặt dây chuyền Bất động minh vương đá mã não Mặt dây chuyền Bất động minh vương đá mã não
590,000₫ 950,000₫
-40%
 Mặt dây chuyền phật quan âm thạch anh tím Mặt dây chuyền phật quan âm thạch anh tím
570,000₫ 950,000₫
-21%
 Mặt dây chuyền Phật bản mệnh thạch anh trắng bọc vàng Mặt dây chuyền Phật bản mệnh thạch anh trắng bọc vàng
7,100,000₫ 9,000,000₫
-20%
 Mặt dây chuyền phật quan âm bồ tát Mặt dây chuyền phật quan âm bồ tát
790,000₫ 990,000₫
-22%
 Mặt dây chuyền Phật thái lan ngọc bích Mặt dây chuyền Phật thái lan ngọc bích
1,400,000₫ 1,800,000₫
-22%
 Mặt dây Phật quan âm đá ngọc bích bọc bạc Mặt dây Phật quan âm đá ngọc bích bọc bạc
1,400,000₫ 1,800,000₫
-43%
 Mặt dây chuyền Phật di lặc đá mã não Mặt dây chuyền Phật di lặc đá mã não
450,000₫ 790,000₫
-27%
 Mặt dây Phật quan âm đá ngọc bích Mặt dây Phật quan âm đá ngọc bích
1,100,000₫ 1,500,000₫
-36%
 Mặt dây chuyền đầu Phật di lặc Mặt dây chuyền đầu Phật di lặc
290,000₫ 450,000₫
-34%
 Mặt dây chuyền Phổ hiền bồ tát Mặt dây chuyền Phổ hiền bồ tát
590,000₫ 900,000₫
-20%
 Mặt dây chuyền phật di lặc bọc vàng Mặt dây chuyền phật di lặc bọc vàng
4,400,000₫ 5,500,000₫
-25%
 Mặt dây chuyền di lặc đá cẩm thạch Mặt dây chuyền di lặc đá cẩm thạch
590,000₫ 790,000₫
-31%
 Mặt Phật quan âm đá mã não Mặt Phật quan âm đá mã não
590,000₫ 850,000₫
-29%
 Mặt dây chuyền phật tổ Mặt dây chuyền phật tổ
390,000₫ 550,000₫

Mặt dây chuyền phật tổ

390,000₫ 550,000₫

-25%
 Mặt dây chuyền Phật di lặc Mặt dây chuyền Phật di lặc
590,000₫ 790,000₫
-28%
 Mặt dây chuyền Bồ tát thạch anh Mặt dây chuyền Bồ tát thạch anh
790,000₫ 1,100,000₫
-27%
 Mặt dây chuyền Phật bà Mặt dây chuyền Phật bà
990,000₫ 1,350,000₫

Mặt dây chuyền Phật bà

990,000₫ 1,350,000₫

-17%
 Dây đeo Phật di lặc Dây đeo Phật di lặc
540,000₫ 650,000₫

Dây đeo Phật di lặc

540,000₫ 650,000₫

-23%
 Phật bản mệnh đá Obsidian bọc vàng Phật bản mệnh đá Obsidian bọc vàng
4,650,000₫ 6,000,000₫
-19%
 Phật bản mệnh ngọc bích bọc bạc Phật bản mệnh ngọc bích bọc bạc
1,250,000₫ 1,550,000₫
-5%
 Phật bản mệnh ngọc bích Phật bản mệnh ngọc bích
5,750,000₫ 6,050,000₫

Phật bản mệnh ngọc bích

5,750,000₫ 6,050,000₫

-20%
 Mặt dây chuyền phật bản mệnh đá Ngọc bích bọc vàng Mặt dây chuyền phật bản mệnh đá Ngọc bích bọc vàng
2,050,000₫ 2,550,000₫
-31%
 Mặt dây chuyền phật bản mệnh đá ngọc Jadeite Mặt dây chuyền phật bản mệnh đá ngọc Jadeite
590,000₫ 850,000₫
-22%
 Mặt dây chuyền phật bản mệnh thạch anh trắng Mặt dây chuyền phật bản mệnh thạch anh trắng
690,000₫ 890,000₫
-5%
 Mặt dây chuyền phật bản mệnh bọc vàng Mặt dây chuyền phật bản mệnh bọc vàng
5,750,000₫ 6,050,000₫
-23%
 Mặt dây chuyền phật bản mệnh bọc bạc Mặt dây chuyền phật bản mệnh bọc bạc
890,000₫ 1,150,000₫
-22%
 Mặt dây chuyền phật bản mệnh đá mắt hổ Mặt dây chuyền phật bản mệnh đá mắt hổ
349,000₫ 450,000₫
-29%
 Mặt dây chuyền phật bản mệnh đá thạch anh Mặt dây chuyền phật bản mệnh đá thạch anh
890,000₫ 1,250,000₫
-27%
 Mặt dây chuyền phật bản mệnh thạch anh vàng Mặt dây chuyền phật bản mệnh thạch anh vàng
690,000₫ 950,000₫
-22%
 Mặt dây chuyền phật bản mệnh đá Obsidian Mặt dây chuyền phật bản mệnh đá Obsidian
349,000₫ 450,000₫
-22%
 Mặt dây chuyền phật bản mệnh đá mã não đỏ Mặt dây chuyền phật bản mệnh đá mã não đỏ
349,000₫ 450,000₫
-22%
 Mặt dây chuyền phật bản mệnh đá mã não xanh Mặt dây chuyền phật bản mệnh đá mã não xanh
349,000₫ 450,000₫
-53%
 Mặt dây chuyền phật bản mệnh Phật A di đà Mặt dây chuyền phật bản mệnh Phật A di đà
349,000₫ 750,000₫
-22%
 Mặt dây chuyền phật bản mệnh Bất động minh vương Mặt dây chuyền phật bản mệnh Bất động minh vương
349,000₫ 450,000₫
-53%
 Mặt dây chuyền phật bản mệnh Như lai đại nhật Mặt dây chuyền phật bản mệnh Như lai đại nhật
349,000₫ 750,000₫
-22%
 Mặt dây chuyền phật bản mệnh Đại thế chí bồ tát Mặt dây chuyền phật bản mệnh Đại thế chí bồ tát
349,000₫ 450,000₫
-53%
 Mặt dây chuyền phật bản mệnh Phổ hiền bồ tát Mặt dây chuyền phật bản mệnh Phổ hiền bồ tát
349,000₫ 750,000₫
-53%
 Mặt dây chuyền phật bản mệnh Văn thù bồ tát Mặt dây chuyền phật bản mệnh Văn thù bồ tát
349,000₫ 750,000₫
-37%
 Mặt dây chuyền phật bản mệnh Hư không tạng bồ tát Mặt dây chuyền phật bản mệnh Hư không tạng bồ tát
349,000₫ 550,000₫
-53%
 Mặt dây chuyền phật bản mệnh Thiên thủ thiên nhãn Mặt dây chuyền phật bản mệnh Thiên thủ thiên nhãn
349,000₫ 750,000₫