Mặt dây chuyền Nữ

-29%
 Chuỗi dây chuyền đá ruby mix lu thống Chuỗi dây chuyền đá ruby mix lu thống
8,500,000₫ 12,000,000₫
-28%
 Chuỗi dây đeo đá cẩm thạch hồng mix lu thống Chuỗi dây đeo đá cẩm thạch hồng mix lu thống
790,000₫ 1,090,000₫
-30%
 Chuỗi dây đeo hoa ngọc Jadet Chuỗi dây đeo hoa ngọc Jadet
690,000₫ 990,000₫
-19%
 Chuỗi thạch anh tóc mix lu thống Chuỗi thạch anh tóc mix lu thống
1,950,000₫ 2,400,000₫
-30%
 Cữu vỹ hồ ly chúa đá mắt hổ Cữu vỹ hồ ly chúa đá mắt hổ
690,000₫ 990,000₫
-30%
 Cữu vỹ hồ ly chúa đá thạch anh tóc nâu đỏ Cữu vỹ hồ ly chúa đá thạch anh tóc nâu đỏ
950,000₫ 1,350,000₫
-38%
 Cữu vỹ hồ ly chúa đá thạch anh tóc vàng Cữu vỹ hồ ly chúa đá thạch anh tóc vàng
1,150,000₫ 1,850,000₫
-24%
 Cữu vỹ hồ ly chúa thạch anh tím Cữu vỹ hồ ly chúa thạch anh tím
750,000₫ 990,000₫
-25%
 Cữu vỹ hồ ly đá thạch anh Aquamarine Cữu vỹ hồ ly đá thạch anh Aquamarine
1,800,000₫ 2,400,000₫
-38%
 Cữu vỹ hồ ly đá thạch anh tóc vàng Cữu vỹ hồ ly đá thạch anh tóc vàng
590,000₫ 950,000₫
-24%
 Cữu vỹ hồ ly thạch anh Aquamarine Cữu vỹ hồ ly thạch anh Aquamarine
2,200,000₫ 2,900,000₫
-17%
 Cữu vỹ Hồ ly thạch anh tóc đỏ nhí Cữu vỹ Hồ ly thạch anh tóc đỏ nhí
790,000₫ 950,000₫
-20%
 Cữu vỹ hồ ly thạch anh trắng bọc bạc Cữu vỹ hồ ly thạch anh trắng bọc bạc
790,000₫ 990,000₫
-25%
 Cữu vỹ hồ ly thạch anh ưu linh Cữu vỹ hồ ly thạch anh ưu linh
790,000₫ 1,050,000₫
-20%
 Dây chuyền bạc lu thống thạch anh tóc vàng Dây chuyền bạc lu thống thạch anh tóc vàng
2,400,000₫ 3,000,000₫
-34%
 Dây đeo 12 con giáp đá mã não Dây đeo 12 con giáp đá mã não
299,000₫ 450,000₫
-30%
 Dây đeo trụ thạch anh Aquamarine Dây đeo trụ thạch anh Aquamarine
590,000₫ 840,000₫
-17%
 Mặt dây chuyền 12 con giáp Mặt dây chuyền 12 con giáp
490,000₫ 590,000₫
-28%
 Mặt dây chuyền Bồ tát thạch anh Mặt dây chuyền Bồ tát thạch anh
790,000₫ 1,100,000₫
-36%
 Mặt dây chuyền cá thạch anh tourmaline Mặt dây chuyền cá thạch anh tourmaline
1,600,000₫ 2,500,000₫
-20%
 Mặt dây chuyền chúa đá Ruby bọc bạc Mặt dây chuyền chúa đá Ruby bọc bạc
1,690,000₫ 2,100,000₫
-29%
 Mặt dây chuyền cữu vỹ hồ ly Mặt dây chuyền cữu vỹ hồ ly
390,000₫ 550,000₫
-24%
 Mặt dây chuyền Cữu vỹ hồ ly chúa thạch anh hồng Mặt dây chuyền Cữu vỹ hồ ly chúa thạch anh hồng
750,000₫ 990,000₫
-37%
 Mặt dây chuyền Cữu Vỹ hồ ly chúa thạch anh trắng Mặt dây chuyền Cữu Vỹ hồ ly chúa thạch anh trắng
690,000₫ 1,100,000₫
-37%
 Mặt dây chuyền Cữu vỹ hồ ly đá mặt trăng Mặt dây chuyền Cữu vỹ hồ ly đá mặt trăng
790,000₫ 1,250,000₫
-24%
 Mặt dây chuyền Cữu vỹ hồ ly đá mặt trăng Moonstone Mặt dây chuyền Cữu vỹ hồ ly đá mặt trăng Moonstone
750,000₫ 990,000₫
-43%
 Mặt dây chuyền Cữu Vỹ hồ ly đá ngọc Sơn Thủy Mặt dây chuyền Cữu Vỹ hồ ly đá ngọc Sơn Thủy
650,000₫ 1,150,000₫
-38%
 Mặt dây chuyền Cữu vỹ hồ ly đá thạch anh Moonstone Mặt dây chuyền Cữu vỹ hồ ly đá thạch anh Moonstone
750,000₫ 1,200,000₫
-38%
 Mặt dây chuyền Cữu vỹ hồ ly nhí đá thạch anh Moonstone Mặt dây chuyền Cữu vỹ hồ ly nhí đá thạch anh Moonstone
750,000₫ 1,200,000₫
-35%
 Mặt dây chuyền Cữu Vỹ hồ ly thạch anh mắt chim ưng Mặt dây chuyền Cữu Vỹ hồ ly thạch anh mắt chim ưng
490,000₫ 750,000₫
-15%
 Mặt dây chuyền Cữu vỹ hồ ly thạch anh tóc đen Mặt dây chuyền Cữu vỹ hồ ly thạch anh tóc đen
2,650,000₫ 3,100,000₫
-37%
 Mặt dây chuyền Cữu Vỹ hồ ly thạch anh tóc xanh Mặt dây chuyền Cữu Vỹ hồ ly thạch anh tóc xanh
690,000₫ 1,100,000₫
-40%
 Mặt dây chuyền Cữu Vỹ hồ ly thạch anh trắng Mặt dây chuyền Cữu Vỹ hồ ly thạch anh trắng
390,000₫ 650,000₫
-37%
 Mặt dây chuyền đá Larimar Mặt dây chuyền đá Larimar
950,000₫ 1,500,000₫

Mặt dây chuyền đá Larimar

950,000₫ 1,500,000₫

-39%
 Mặt dây chuyền đá san hô Mặt dây chuyền đá san hô
490,000₫ 800,000₫
-22%
 Mặt dây chuyền đồng điếu Mặt dây chuyền đồng điếu
349,000₫ 450,000₫
-47%
 Mặt dây chuyền đồng điếu đá ngọc bích Canada Mặt dây chuyền đồng điếu đá ngọc bích Canada
950,000₫ 1,800,000₫
-21%
 Mặt dây chuyền đồng điếu ngọc bích Mặt dây chuyền đồng điếu ngọc bích
950,000₫ 1,200,000₫
-50%
 Mặt dây chuyền hồ lô đá thạch anh dâu tây Mặt dây chuyền hồ lô đá thạch anh dâu tây
220,000₫ 440,000₫
-39%
 Mặt dây chuyền hồ lô đá thạch anh tóc vàng Mặt dây chuyền hồ lô đá thạch anh tóc vàng
790,000₫ 1,290,000₫
-29%
 Mặt dây chuyền hồ ly đá mắt hổ Mặt dây chuyền hồ ly đá mắt hổ
390,000₫ 550,000₫
-39%
 Mặt dây chuyền hồ ly đá mắt hổ đỏ Mặt dây chuyền hồ ly đá mắt hổ đỏ
550,000₫ 900,000₫
-39%
 Mặt dây chuyền hồ ly đá ngọc huyết Mặt dây chuyền hồ ly đá ngọc huyết
550,000₫ 900,000₫
-43%
 Mặt dây chuyền hồ ly đá ngọc Sơn Thủy Mặt dây chuyền hồ ly đá ngọc Sơn Thủy
650,000₫ 1,150,000₫