Mặt dây chuyền Nam

-39%
 Bàn chân Phật Tổ đá thạch anh tóc vàng Bàn chân Phật Tổ đá thạch anh tóc vàng
790,000₫ 1,290,000₫
-24%
 Chuỗi vòng Phật quan âm đá mắt hổ Chuỗi vòng Phật quan âm đá mắt hổ
1,590,000₫ 2,100,000₫
-34%
 Dây đeo 12 con giáp đá mã não Dây đeo 12 con giáp đá mã não
299,000₫ 450,000₫
-40%
 Dây đeo đại bàng Ngọc sơn thủy cho Nam Dây đeo đại bàng Ngọc sơn thủy cho Nam
2,100,000₫ 3,500,000₫
-17%
 Dây đeo Phật di lặc Dây đeo Phật di lặc
540,000₫ 650,000₫

Dây đeo Phật di lặc

540,000₫ 650,000₫

-9%
 Dây đeo quan công đá Obsidian Dây đeo quan công đá Obsidian
590,000₫ 650,000₫
-30%
 Dây đeo trụ thạch anh Aquamarine Dây đeo trụ thạch anh Aquamarine
590,000₫ 840,000₫
-17%
 Mặt dây chuyền 12 con giáp Mặt dây chuyền 12 con giáp
490,000₫ 590,000₫
-38%
 Mặt dây chuyền Bất động minh vương đá mã não Mặt dây chuyền Bất động minh vương đá mã não
590,000₫ 950,000₫
-25%
 Mặt dây chuyền bát quái Mặt dây chuyền bát quái
490,000₫ 650,000₫

Mặt dây chuyền bát quái

490,000₫ 650,000₫

-41%
 Mặt dây chuyền bát quái thạch anh Mặt dây chuyền bát quái thạch anh
440,000₫ 750,000₫
-28%
 Mặt dây chuyền Bồ tát thạch anh Mặt dây chuyền Bồ tát thạch anh
790,000₫ 1,100,000₫
-28%
 Mặt dây chuyền cá chép Mặt dây chuyền cá chép
390,000₫ 540,000₫

Mặt dây chuyền cá chép

390,000₫ 540,000₫

-24%
 Mặt dây chuyền cá chép hóa rồng Mặt dây chuyền cá chép hóa rồng
990,000₫ 1,300,000₫
-36%
 Mặt dây chuyền cá thạch anh tourmaline Mặt dây chuyền cá thạch anh tourmaline
1,600,000₫ 2,500,000₫
-20%
 Mặt dây chuyền chúa đá Ruby bọc bạc Mặt dây chuyền chúa đá Ruby bọc bạc
1,690,000₫ 2,100,000₫
-29%
 Mặt dây chuyền cữu vỹ hồ ly Mặt dây chuyền cữu vỹ hồ ly
390,000₫ 550,000₫
-37%
 Mặt dây chuyền đá Larimar Mặt dây chuyền đá Larimar
950,000₫ 1,500,000₫

Mặt dây chuyền đá Larimar

950,000₫ 1,500,000₫

-39%
 Mặt dây chuyền đá san hô Mặt dây chuyền đá san hô
490,000₫ 800,000₫
-25%
 Mặt dây chuyền đầu hổ Mặt dây chuyền đầu hổ
490,000₫ 650,000₫

Mặt dây chuyền đầu hổ

490,000₫ 650,000₫

-36%
 Mặt dây chuyền đầu Phật di lặc Mặt dây chuyền đầu Phật di lặc
290,000₫ 450,000₫
-25%
 Mặt dây chuyền di lặc đá cẩm thạch Mặt dây chuyền di lặc đá cẩm thạch
590,000₫ 790,000₫
-22%
 Mặt dây chuyền đồng điếu Mặt dây chuyền đồng điếu
349,000₫ 450,000₫
-21%
 Mặt dây chuyền đồng điếu ngọc bích Mặt dây chuyền đồng điếu ngọc bích
950,000₫ 1,200,000₫
-50%
 Mặt dây chuyền hồ lô đá thạch anh dâu tây Mặt dây chuyền hồ lô đá thạch anh dâu tây
220,000₫ 440,000₫
-39%
 Mặt dây chuyền hồ lô đá thạch anh tóc vàng Mặt dây chuyền hồ lô đá thạch anh tóc vàng
790,000₫ 1,290,000₫
-29%
 Mặt dây chuyền hồ ly đá mắt hổ Mặt dây chuyền hồ ly đá mắt hổ
390,000₫ 550,000₫
-36%
 Mặt dây chuyền Long phụng Mặt dây chuyền Long phụng
540,000₫ 850,000₫
-25%
 Mặt dây chuyền Long quy Mặt dây chuyền Long quy
490,000₫ 650,000₫

Mặt dây chuyền Long quy

490,000₫ 650,000₫

-39%
 Mặt dây chuyền lu thống đá ngọc huyết Mặt dây chuyền lu thống đá ngọc huyết
940,000₫ 1,550,000₫
-39%
 Mặt dây chuyền lu thống đá ngọc sơn thủy Mặt dây chuyền lu thống đá ngọc sơn thủy
940,000₫ 1,550,000₫
-37%
 Mặt dây chuyền lu thống đá thạch anh trắng Mặt dây chuyền lu thống đá thạch anh trắng
880,000₫ 1,400,000₫
-43%
 Mặt dây chuyền ngọc thiền (ve sầu) đá mã não Mặt dây chuyền ngọc thiền (ve sầu) đá mã não
390,000₫ 690,000₫
-27%
 Mặt dây chuyền Phật bà Mặt dây chuyền Phật bà
990,000₫ 1,350,000₫

Mặt dây chuyền Phật bà

990,000₫ 1,350,000₫

-22%
 Mặt dây chuyền phật bản mệnh Bất động minh vương Mặt dây chuyền phật bản mệnh Bất động minh vương
349,000₫ 450,000₫
-23%
 Mặt dây chuyền phật bản mệnh bọc bạc Mặt dây chuyền phật bản mệnh bọc bạc
890,000₫ 1,150,000₫
-5%
 Mặt dây chuyền phật bản mệnh bọc vàng Mặt dây chuyền phật bản mệnh bọc vàng
5,750,000₫ 6,050,000₫
-22%
 Mặt dây chuyền phật bản mệnh đá mã não đỏ Mặt dây chuyền phật bản mệnh đá mã não đỏ
349,000₫ 450,000₫
-22%
 Mặt dây chuyền phật bản mệnh đá mã não xanh Mặt dây chuyền phật bản mệnh đá mã não xanh
349,000₫ 450,000₫
-22%
 Mặt dây chuyền phật bản mệnh đá mắt hổ Mặt dây chuyền phật bản mệnh đá mắt hổ
349,000₫ 450,000₫
-20%
 Mặt dây chuyền phật bản mệnh đá Ngọc bích bọc vàng Mặt dây chuyền phật bản mệnh đá Ngọc bích bọc vàng
2,050,000₫ 2,550,000₫
-31%
 Mặt dây chuyền phật bản mệnh đá ngọc Jadeite Mặt dây chuyền phật bản mệnh đá ngọc Jadeite
590,000₫ 850,000₫
-22%
 Mặt dây chuyền phật bản mệnh đá Obsidian Mặt dây chuyền phật bản mệnh đá Obsidian
349,000₫ 450,000₫
-29%
 Mặt dây chuyền phật bản mệnh đá thạch anh Mặt dây chuyền phật bản mệnh đá thạch anh
890,000₫ 1,250,000₫