Mặt dây chuyền

-25%
 Mặt dây chuyền hồ ly đá Ruby bọc bạc Mặt dây chuyền hồ ly đá Ruby bọc bạc
1,350,000₫ 1,800,000₫
-20%
 Mặt dây chuyền chúa đá Ruby bọc bạc Mặt dây chuyền chúa đá Ruby bọc bạc
1,690,000₫ 2,100,000₫
-39%
 Mặt dây chuyền lu thống đá ngọc huyết Mặt dây chuyền lu thống đá ngọc huyết
940,000₫ 1,550,000₫
-39%
 Mặt dây chuyền lu thống đá ngọc sơn thủy Mặt dây chuyền lu thống đá ngọc sơn thủy
940,000₫ 1,550,000₫
-37%
 Mặt dây chuyền lu thống đá thạch anh trắng Mặt dây chuyền lu thống đá thạch anh trắng
880,000₫ 1,400,000₫
-51%
 Mặt dây chuyền túi tiền đá thạch anh đào hoa Mặt dây chuyền túi tiền đá thạch anh đào hoa
540,000₫ 1,100,000₫
-42%
 Mặt dây chuyền ngọc thủy tảo Mặt dây chuyền ngọc thủy tảo
490,000₫ 840,000₫
-31%
 Hoa tai và dây đeo cữu vỹ hồ ly thạch anh tóc vàng Hoa tai và dây đeo cữu vỹ hồ ly thạch anh tóc vàng
2,500,000₫ 3,600,000₫
-20%
 Cữu vỹ hồ ly đá ngọc huyết vàng 18K Cữu vỹ hồ ly đá ngọc huyết vàng 18K
5,600,000₫ 7,000,000₫
-20%
 Dây chuyền bạc lu thống thạch anh tóc vàng Dây chuyền bạc lu thống thạch anh tóc vàng
2,400,000₫ 3,000,000₫
-34%
 Dây đeo 12 con giáp đá mã não Dây đeo 12 con giáp đá mã não
299,000₫ 450,000₫
-47%
 Mặt dây chuyền đồng điếu đá ngọc bích Canada Mặt dây chuyền đồng điếu đá ngọc bích Canada
950,000₫ 1,800,000₫
-40%
 Chuỗi dây chuyền ngọc trai màu tứ quý Chuỗi dây chuyền ngọc trai màu tứ quý
2,500,000₫ 4,200,000₫
-50%
 Chuỗi dây chuyền ngọc trai tự nhiên Chuỗi dây chuyền ngọc trai tự nhiên
1,200,000₫ 2,400,000₫
-50%
 Chuỗi ngọc trai ánh hồng Chuỗi ngọc trai ánh hồng
1,200,000₫ 2,400,000₫

Chuỗi ngọc trai ánh hồng

1,200,000₫ 2,400,000₫

-43%
 Chuỗi dây chuyền ngọc trai 6ly Chuỗi dây chuyền ngọc trai 6ly
850,000₫ 1,500,000₫
-16%
 Vòng và mặt dây hồ ly thạch anh tóc đỏ Vòng và mặt dây hồ ly thạch anh tóc đỏ
2,700,000₫ 3,200,000₫
-21%
 Chuỗi vòng cổ ngọc trai đen Chuỗi vòng cổ ngọc trai đen
1,500,000₫ 1,900,000₫

Chuỗi vòng cổ ngọc trai đen

1,500,000₫ 1,900,000₫

-24%
 Chuỗi vòng Phật quan âm đá mắt hổ Chuỗi vòng Phật quan âm đá mắt hổ
1,590,000₫ 2,100,000₫
-14%
 Chuỗi ngọc trai ánh tím Chuỗi ngọc trai ánh tím
2,570,000₫ 3,000,000₫

Chuỗi ngọc trai ánh tím

2,570,000₫ 3,000,000₫

-23%
 Chuỗi dây chuyền ngọc trai xoắn Chuỗi dây chuyền ngọc trai xoắn
1,700,000₫ 2,200,000₫
-25%
 Phật bản mệnh Phổ hiền bồ tát đá mắt hổ Phật bản mệnh Phổ hiền bồ tát đá mắt hổ
1,200,000₫ 1,600,000₫
-29%
 Chuỗi dây chuyền đá ruby mix lu thống Chuỗi dây chuyền đá ruby mix lu thống
8,500,000₫ 12,000,000₫
-28%
 Chuỗi dây đeo đá cẩm thạch hồng mix lu thống Chuỗi dây đeo đá cẩm thạch hồng mix lu thống
790,000₫ 1,090,000₫
-38%
 Mặt dây chuyền Bất động minh vương đá mã não Mặt dây chuyền Bất động minh vương đá mã não
590,000₫ 950,000₫
-49%
 Mặt dây chuyền hồ ly thạch anh vàng nhạt Mặt dây chuyền hồ ly thạch anh vàng nhạt
450,000₫ 890,000₫
-48%
 Mặt dây đá thạch anh ưu linh đỏ Mặt dây đá thạch anh ưu linh đỏ
490,000₫ 950,000₫
-40%
 Mặt dây chuyền Cữu Vỹ hồ ly thạch anh trắng Mặt dây chuyền Cữu Vỹ hồ ly thạch anh trắng
390,000₫ 650,000₫
-45%
 Mặt dây chuyền hồ ly thạch anh tím Mặt dây chuyền hồ ly thạch anh tím
520,000₫ 950,000₫
-37%
 Mặt dây chuyền hồ ly thạch anh tóc nâu đỏ Mặt dây chuyền hồ ly thạch anh tóc nâu đỏ
690,000₫ 1,100,000₫
-39%
 Mặt dây chuyền hồ ly đá ngọc huyết Mặt dây chuyền hồ ly đá ngọc huyết
550,000₫ 900,000₫
-37%
 Mặt dây chuyền hồ ly thạch anh ám khói Mặt dây chuyền hồ ly thạch anh ám khói
790,000₫ 1,250,000₫
-39%
 Mặt dây chuyền hồ ly đá mắt hổ đỏ Mặt dây chuyền hồ ly đá mắt hổ đỏ
550,000₫ 900,000₫
-38%
 Mặt dây chuyền hồ ly thạch anh trắng Mặt dây chuyền hồ ly thạch anh trắng
590,000₫ 950,000₫
-30%
 Mặt dây chuyền hồ ly thạch anh Aven Mặt dây chuyền hồ ly thạch anh Aven
690,000₫ 990,000₫
-38%
 Cữu vỹ hồ ly đá thạch anh tóc vàng Cữu vỹ hồ ly đá thạch anh tóc vàng
590,000₫ 950,000₫
-38%
 Mặt dây chuyền tỳ hưu thạch anh hồng Mặt dây chuyền tỳ hưu thạch anh hồng
590,000₫ 950,000₫
-37%
 Mặt dây chuyền Cữu Vỹ hồ ly chúa thạch anh trắng Mặt dây chuyền Cữu Vỹ hồ ly chúa thạch anh trắng
690,000₫ 1,100,000₫
-37%
 Mặt dây chuyền hồ ly thạch anh hồng Mặt dây chuyền hồ ly thạch anh hồng
590,000₫ 940,000₫
-35%
 Mặt dây chuyền Cữu Vỹ hồ ly thạch anh mắt chim ưng Mặt dây chuyền Cữu Vỹ hồ ly thạch anh mắt chim ưng
490,000₫ 750,000₫
-43%
 Mặt dây chuyền Cữu Vỹ hồ ly đá ngọc Sơn Thủy Mặt dây chuyền Cữu Vỹ hồ ly đá ngọc Sơn Thủy
650,000₫ 1,150,000₫
-43%
 Mặt dây chuyền hồ ly đá ngọc Sơn Thủy Mặt dây chuyền hồ ly đá ngọc Sơn Thủy
650,000₫ 1,150,000₫
-37%
 Mặt dây chuyền hồ ly đá thạch anh tóc đen Mặt dây chuyền hồ ly đá thạch anh tóc đen
690,000₫ 1,100,000₫
-35%
 Mặt dây chuyền hồ ly đá thạch anh tóc xanh Mặt dây chuyền hồ ly đá thạch anh tóc xanh
490,000₫ 750,000₫
-37%
 Mặt dây chuyền Cữu Vỹ hồ ly thạch anh tóc xanh Mặt dây chuyền Cữu Vỹ hồ ly thạch anh tóc xanh
690,000₫ 1,100,000₫