Chuỗi vòng cổ

-34%
 Chuỗi dây chuyền đá ngọc Jadet Chuỗi dây chuyền đá ngọc Jadet
590,000₫ 890,000₫
-29%
 Chuỗi dây chuyền đá ruby mix lu thống Chuỗi dây chuyền đá ruby mix lu thống
8,500,000₫ 12,000,000₫
-43%
 Chuỗi dây chuyền ngọc trai 6ly Chuỗi dây chuyền ngọc trai 6ly
850,000₫ 1,500,000₫
-40%
 Chuỗi dây chuyền ngọc trai màu tứ quý Chuỗi dây chuyền ngọc trai màu tứ quý
2,500,000₫ 4,200,000₫
-50%
 Chuỗi dây chuyền ngọc trai tự nhiên Chuỗi dây chuyền ngọc trai tự nhiên
1,200,000₫ 2,400,000₫
-28%
 Chuỗi dây đeo đá cẩm thạch hồng mix lu thống Chuỗi dây đeo đá cẩm thạch hồng mix lu thống
790,000₫ 1,090,000₫
-30%
 Chuỗi dây đeo hoa ngọc Jadet Chuỗi dây đeo hoa ngọc Jadet
690,000₫ 990,000₫
-50%
 Chuỗi ngọc trai ánh hồng Chuỗi ngọc trai ánh hồng
1,200,000₫ 2,400,000₫

Chuỗi ngọc trai ánh hồng

1,200,000₫ 2,400,000₫

-19%
 Chuỗi thạch anh tóc mix lu thống Chuỗi thạch anh tóc mix lu thống
1,950,000₫ 2,400,000₫
-38%
 Chuỗi vòng đá ngọc Jadeite Chuỗi vòng đá ngọc Jadeite
500,000₫ 800,000₫
-43%
 Chuỗi vòng đá ruby hồng Chuỗi vòng đá ruby hồng
390,000₫ 690,000₫

Chuỗi vòng đá ruby hồng

390,000₫ 690,000₫

-37%
 Chuỗi vòng ngọc trai Chuỗi vòng ngọc trai
790,000₫ 1,250,000₫

Chuỗi vòng ngọc trai

790,000₫ 1,250,000₫

-32%
 Chuỗi vòng ngọc trai tự nhiên Chuỗi vòng ngọc trai tự nhiên
750,000₫ 1,100,000₫