Chuỗi Tourmaline

Chất liệu: thạch anh tourmaline
Màu sắc: màu đa sắc
Kích thước: 5.5ly
Hợp mệnh: mệnh kim, mệnh mộc, mệnh thủy, mệnh hỏa, mệnh thổ