Chuỗi dây trầm mix lu thống đá

Chất liệu: đá ngọc sơn thuỷ
Màu sắc: màu nâu
Hợp mệnh: mệnh kim, mệnh mộc, mệnh thủy, mệnh hỏa, mệnh thổ

2.200.000  đ

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG