Cây đá mã não

Chất liệu: đá mã não
Màu sắc: màu vàng

490.000  đ