1.350.000 đ1.500.000 đ
650.000 đ1.600.000 đ

Trang sức đá

Vòng tay tourmaline 4 ly

470.000 đ
750.000 đ820.000 đ
550.000 đ790.000 đ