Tư vấn 0905 029 086

Vận chuyển và thanh toán

Chúng tôi hiện có 3 phương thức thanh toán sau cho quý khách lựa chọn phù hợp theo yêu cầu và sở thích của quý khách.

 
* Sản phẩm Tượng đá chỉ áp dụng phương thức thanh toán trước hoặc một phần sau khi nhận tượng sẽ thanh toán đủ cho bên giao hàng

Thông tin chuyển khoản